Thay thế Breacrumbs của Flatsome bằng Rankmath

Nếu anh em nào đã gặp vấn đề này thì làm theo các 2 bước sau:

Từ Flatsome Panel: Flatsome > Advanced > Integrations > Rankmath Breadcrumbs

rankmath-breadcrumbs
rankmath-breadcrumbs

Từ Rankmath Panel: Rank Math > General Settings > Breadcrumbs (Enable)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *